top of page

AKTIVITY V BLÍZKÉM OKOLÍ

Kolem roubenky vede žlutá turistická značka do Dolského údolí, což je skalní údolí, kde je také zřícenina hradu Chudý hrádek - pak lze pokračovat do Dřevčic do jedné ze dvou hospůdek. Na druhou stranu od roubenky můžete dojít na vyhlídku Čap, Husa, Malý a Velký Vlhošť.

 

V okolí je mnoho možností pro cyklisty - v domku na pozemku lze uschovat jízdní kola. Na kolech můžete dojet k Máchovu jezeru, k Holanským rybníkům, autem nebo na kolech na hrad Bezděz, do Úštěku (ptačí domky, zřícenina hradu Helfenburk, jezero na koupání Chmelař, Kalvárie - barokní poutní místo nacházející se na vrchu Kalvárie nad obcí Ostré, která je vzdálena 1,5 km od Úštěku). Také můžete navštívit zřízeninu hradu Ronov nebo se vydat na Ralsko (kopec) nebo do bývalého vojenského prostoru Ralsko (okolí Hradčan), kde jsou skvělé podmínky na cyklistiku. Také můžete navštívit hrad Housku (cca 20km), zříceninu hradu Habstein v Jestřebí (12km) nebo Spící pannu (Lysá skála) u Provodína (15km), ze které je krásná vyhlídka do kraje.

Snímek obrazovky 2023-08-04 122504.png

Chudý hrádek - Dolské údolí

okruh pěšky Čertovou roklí do Dřevčic a zpět 5,5km

Údolí v krajině nazývané Dubské Švýcarsko je sevřené řadami pískovcových skal a protékáno Dolským potokem. Ten pramení na jihu u vesnice Drchlava a končí soutokem s Bobřím potokem krátce před společným vtokem do Novozámeckého rybníka. Jižní strana Dolského údolí navazuje na Čertovu rokli. Předěl mezi nimi je v rozšířené části, kdy býval rybník a Dolský mlýn. Na západní straně této části údolí bylo nad ním dávno předtím dřevěné hradiště, ve skalách východně od Dolského mlýna jsou zříceniny Chudého hrádku.  Můžete dojít do obce Dřevčice, kde je hospůdka a okruhem zpět k roubence. Pozor-cesta není dobře udržovaná a místy jsou polámané lávky, čili průchod je náročnější, ale zvládnou ho i děti.

Vlhošť 5km

 okruh pěšky 16km husí stezkou a zpět přes Loubí

Přímo kolem roubenky vede žlutá turistická trasa, kterou dojdete až na Vlhošť. Tento kopec vás zaujme především z lesa vystupujícími pískovcovými skalami, které se spojují v mohutné vodorovné řady. Když vyjdete až na vršek kopce, tak toho příliš neuvidíte - je zarostlý stromy - ale kolem vršku je po žluté okružní cesta, kde je několik krásných vyhlídek do okolí. Krásná vyhlídka do kraje je také z Malého Vlhoště.

Snímek obrazovky 2023-08-04 122618.png
Snímek obrazovky 2023-08-04 122628.png

Malý Vlhošť

okruh pěšky 14km husí stezkou a zpět přes Loubí

Malý Vlhošť (440m n. m.) je oproti vedlejšímu Velkému Vlhošti (614m n. m.) skýtá nádhernou pískovcovou plošinu, ze které jsou za dobrého počasí  krásné výhledy po okolí. Jen kousek pod ní je zajímavý "skalní průchod" vytesaný v sedle mezi oběma kopci.

Skalní útvar Husa

malá odbočka na cestě k Vlhošti nebo okruh po zelené Dřevčice, Čap, Husa a husí stezkou zpět k Sušici (17km)

Husa je skalní pískovcový útvar připomínající svým tvarem husu na vrcholu kopce Husa ( 449 m.n.m.).  Přímo přes vrchol prochází značená turistická trasa a tak je možné se podívat na tento zajímavý skalní útvar a je z vrcholku kopce velmi pěkná vyhlídka na panorama okolních skal.

Snímek obrazovky 2023-08-04 122639.png
Snímek obrazovky 2023-08-04 122650.png

Skalní útvar Čap (Čapská palice) 

okruh po zelené Sušice, Dřevčice, Čap, Husa a husí stezkou zpět k Sušici (17km)

Čap (též Čáp) je skalní útvar (387 metrů) se zbytky stejnojmenného skalního hradu, který byl založený Berky z Dubé koncem 13. století. Čap leží v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - Máchův kraj.

Vrchol kopce tvoří 6 metrů vysoký skalní kyj ze železitého pískovce. Tento útvar bývá nazýván Čapská palice. Nezalesněná skála na vrcholu poskytuje dobrý výhled na Dokeskou pahorkatinu a České středohoří. Samotný Čap je řazen do geomorfologického okrsku Polomené hory. 

Zřícenina hradu Ronov 14km

Ronov je zřícenina hradu nacházející se na vrcholu stejnojmenného kopce. Jedná se o památkově chráněný areál s pozůstatky gotického hradu, který byl zbudován jako vojenská pevnost v pohusistkém období. 

Z vrcholu je výhled po okolí, na nedaleké Stvolínky, Stranné či Blíževedly.  

Snímek obrazovky 2023-08-04 122709.png
Snímek obrazovky 2023-08-04 122733.png

Máchovo jezero a hrad Bezděz 17km

Máchovo jezero je 17km od Sušice a nabízí v létě koupání na několika plážích. V ostatních ročních obdobích láká k procházkám a projížďkám na kole.

Hrad Bezděz patří k nejzajímavějším hradům v Česku. Jako jeden z mála se dochoval v původní, čisté podobě. Neprošel přestavbou na romantické letní sídlo ani nebyl zbořen jako jiné neméně slavné hrady. I proto se na něm zachovala vzácná raně gotická hradní kaple a křížová cesta, kterou lemuje mnoho kapliček. 

Holanské rybníky  10km

Holanské rybníky jsou soustavou mnoha vodních nádrží, z nichž některé vznikly ve středověku. Jsou napájeny od západu tekoucím Bobřím potokem a několika menšími potoky. Celková rozloha rybníků je přes 200 ha. Rozkládají se v malebné krajině pod vyvřelými kopci Ronov a Vlhošť. Ústředními rybníky této soustavy jsou Dolanský a Holanský rybník. Všechny rybníky slouží k chovu ryb. K rekreaci je využíván Milčanský rybník, u něhož je menší kemp s restaurací a možností koupání.

Na obrázku je kamenný most u Hrázského rybníka, kolem kterého vede červená turistická značka.

Snímek obrazovky 2023-08-04 122746.png
Snímek obrazovky 2023-08-04 122757.png

Úštěk a okolí  23km

Úštěk je městečko s velmi pěkným náměstím. V historickém centru města, jemuž dominuje barokní kostel. sv. Petra a Pavla, se nachází krásné štítové domy. Historické centrum města je od roku 1980 chráněno jako Městská památková rezervace. Dále můžete navštívit Židovskou synagogu, s dětmi Muzeum čertů a určitě nezapomeňte na ptačí domky kousek od náměstí. Kousek od Úštěka je Kalvárie - barokní poutní místo nacházející se na vrchu Kalvárie nad obcí Ostré, která je vzdálena 1,5 km od Úštěku.

Během letních dnů je ideální zastávkou také jezero Chmelař, kde je možné se vykoupat.

Hrad Helfenburk u Úštěka 20km

Z Úštěka vede značená žlutá turistická trasa, která vás podél Hrádeckého potoka dovede po 5 km až na Helfenburk. Také můžete vyrazit od parkoviště pod obcí Ostré, kde je turistické parkoviště a začíná zde červená turistická trasa. Obě trasy se později spojí a vedou pod příkrý svah, který budete muset vyšlápnout. Ruiny vystavěné na pískovcové skále jsou velmi dobře přístupné. Rozhled po krajině z věže Helfenburku určitě stojí za to, stejně jako prohlídka hradeb a ruin tohoto hradu v lesích.

Snímek obrazovky 2023-08-04 122807.png
Snímek obrazovky 2023-08-04 122815.png

Spící panna - Lysá skála
(419m) 16km

Lysá skála je neovulkanický vrch v okrese Česká Lípa Libereckého kraje. Nachází se asi 1,5 kilometru severně od obce Provodín. Lysá skála je nejvyšším vrcholem geomorfologickým podokrsku Provodínské kameny. Vrch je chráněn jako přírodní památka Provodínské kameny. Ze Spící panny je krásná vyhlídka do kraje a určitě stojí za návštěvu. Na horní části cesty k vrcholu jsou řetízky na chycení, které pomohou k vylezení až nahoru. 

Zřícenina hradu Habstein, Jestřebí 13km

Zřícenina hradu Habstein v Jestřebí se tyčí v dominantní poloze na pískovcovém skalním suku nad obcí. Jedná se o částečně do skály vysekaný hrad vyhledávaný hojně turisty. Nejpozoruhodnějším zbytkem hradu je v pískovci vytesaná prostora s významnými relikty šlapacího kola rumpálu. Pozoruhodná je rovněž absence klasických hradeb. Vrchol skalního bloku byl opatřen cimbuřím a je z něho pěkný výhled do okolí.

Snímek obrazovky 2023-08-04 122825.png
Snímek obrazovky 2023-08-04 122833.png

Hrad Houska 20km

Hrad Houska je renesančně přestavěný raně gotický hrad, který leží ve východní části Kokořínských lesů. Houska dodnes patří k nejlépe dochovaným hradům Přemysla Otakara II. a je chráněn jako kulturní památka České republiky. Hrad mnozí ho považují za bránu do pekla. Hrad byl totiž vybudován na skále, ve které byla průrva, jež prý vedla až do hlubin samotného pekla. A přímo nad ní byla postavena hradní kaple. V podzemí hradu je prý mnoho chodeb a prostor, kde jsou pohřbeny kostry "nelidí". Hrad je navíc postaven se specifickým obranným systémem namířeným proti vnitřnímu nepříteli, jako by jeho zdi měly střežit něco, co se nemělo nikdy dostat ven. 

Na hradu Houska je pořádáno především v sezoně spoustu zajímavých akcí.

Hrad Kokořín 25km

Hrad Kokořín vznikl počátkem 14. století. V minulosti byl několikrát přestavován až do dnešní romantické podoby. Tvarem hradby připomíná loď, jejíž stožár tvoří kulatá věž. Druhou dominantou hradu je palác, který sloužil jako obytná část. Jeho stěny jsou pokryty malbami s rytířskými motivy. Uvnitř paláce najdeme kopie historického nábytku a exempláře historických zbraní a keramiky. Romantické okolí hradu dalo v minulosti vzniknout mnoha pověstem o loupeživých rytířích a o podivném strážním systému, který tvořila řada do skal vytesaných obydlí. 

Snímek obrazovky 2023-08-04 122845.png
Snímek obrazovky 2023-08-04 122855.png

Mělník 35km

Mělník není jen centrum vinařství se zámkem a historickým centrem zčásti obklopeným hradbami. To nejzajímavější se tady totiž skrývá pod zemí, ať už jde o zámecké vinné sklepy, vinařskou expozici v muzeu, městské podzemí s unikátní studnou anebo kostnici pod chrámem sv. Petra a Pavla.

Skalní hrad Sloup, lesní divadlo, rozhledna na Stráži 27km

Sloup není jen původně středověký skalní hrad a pozdější poutní místo a útulek poustevníků s labyrintem chodeb a místností vytesaných ve skalním bloku, ale také barokní zámek a barokní kostel sv. Kateřiny Alexandrijské, kaple sv. Jana Nepomuckého s impozantním stromořadím, řada soch v čele s Kalvárií v centru města vedle fary a také lidová architektura a řada roubených domů, některé venkovské, jiné městského typu s mansardovými střechami.

Lesní divadlo ve Sloupu je přírodní amfiteátr na okraji obce Sloup, kde se hraje od roku 1921 divadlo. 

 

Rozhledna na Stráži je železná 33 metrů vysoká rozhledna. Na vyhlídkovou plošinu posazenou ve výšce 26 metrů, kde se naskytne výhled na Sloupské údolí, Nový Bor, Lužické hory nebo Špičák u České Lípy, se vystoupá po 150 schodech.

Snímek obrazovky 2023-08-04 122905.png
bottom of page